NGHÊU

79,000₫
Giá gốc: 125,000₫
Giảm: 46,000₫ (-37%)

Nghêu

Khi mua Nghêu nên chọn những con vỏ còn cứng, không bị vỡ, miệng đóng chặt. Dùng tay tách thử vỏ ngao, nếu dễ dàng tách chúng ra tức là đã chết. Cũng có những con ngao còn sống mà miệng của chúng lại mở ra. Lúc này, dùng tay chạm vào chúng, nếu thấy di chuyển hoặc miệng khép lại, tức là ngao còn tươi sống.